• nasaamed@email.com
  • Babol university of medical science

استرپتوکوک ها در آزمایشگاه

آزمایشگاه را در خانه خود تجربه کنید!

دومین ویدئو از مجموعه، in the lab با تدریس دکتر مهرداد حلاجی دکترای تخصصی باکتری شناسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
در این ویدئو موارد زیر را یاد میگیرید

 

1. اشنایی با خانواده استرپتوکوکاسیه
۲.طبقه بندی این خانواده
۳. چارت شناسایی
۴.تست های شناسایی با شرح فیلم از ازمایشگاه
شبکه همکاری استاد و دانشجو برای ارتقا اموزش پزشکی nasaamed

برچسب گذاری شده : / / / / / / / / /

رنگ آمیزی گرم

در این ویدئو مراحل مختلف رنگ آمیزی گرم را میتوانید مشاهده کنید. با دیدن این ویدئو میتوانید در آزمون های عملی درس باکتری شناسی موفق تر عمل کنید.

برچسب گذاری شده : / / / / /