بیمار خانم ۵۰ ساله مورد دیابت تایپ دو، که با شکایت درد فک تحتانی مراجعه کرده است. بیمار دوماه پیش به دلیل کوید ۱۹ در بیمارستان بستری میشود که طی این مدت دچار درد استخوان های ماگزیلا ، اکسیپیتال، پریتال، گردن و پشت میشود. بیمار تحت w/u هایی قرار گرفتند(MRV, […]

🔺️CC: اسهال خونی   PI: بیمار اقای ۴۷ ساله مورد شناخته شده IBD که با شکایت اسهال که از یک ماه قبل شروع شده مراجعه کرده است. بیمار طی هفته گذشته روزانه ۶_۷نوبت اسهال با کاهش حجم داشته که خونی بوده و همچنین در این مدت درد ناحیه هایپوگاستر داشته […]

🔰ID: آقای ۵۴ ساله، متاهل ، شغل آزاد، اهل و ساکن بابل منبع شرح حال: خود بیمار قابل اعتماد 🔹️C.C: مراجعه جهت همی کلکتومی راست 🔸️PI: آقای ۵۴ ساله باعلایم درد شکم در RLQ, تهوع، استفراغ و تب و لرز از ۳ ماه گذشته مراجعه کردند .ماهیت درد constant بوده […]

🔺️CC:   ضعف و بی حالی   🔺️PI: بیمار پسر ۱۷ ساله ای است که با شکایت ضعف و بی حالی مراجعه کرده است. از حدود ۵ روز پیش دچار تهوع و استفراغ بعد هر نوبت غذا خوردن شده همچنین طی این مدت دچار پرنوشی و پرادراری نیز بوده است. […]

🔺️ID: بیمارخانم ۳۱ ساله، متاهل، دارای فرزند، منبع شرحال خود بیمار و قابل اعتماد 🔺️CC: تنگی نفس   🔺️PI: بیمار خانم ۳۱ ساله مورد تالاسمی، G6PD deficiency و new case لنفوم از یک ماه قبل ، که باشکایت تشدید تنگی نفس مراجعه کرده است. علائم اولیه بیمار از ۶ ماه […]