🔸ID: بیمار خانم ۶۴ ساله متاهل خانه دار ساکن بابل و اهل شیراز منبع شرح حال خود بیمار reliable 🔸CC: کاهش وزن 🔸PI: بیمار خانم ۶۴ ساله مورد DM, CKD , HTN که با کاهش وزن به این مرکز مراجعه کرده است. بیمار ذکر می‌کند که طی یک ماه گذشته […]

#مورنینگ_داخلی #هماتولوژی #داخلی 💠‏ID: خانم ۷۲ ساله، اهل و ساکن امل، متاهل، منبع شرح حال دختر بیمار نسبتا reliable. 🔷️‏CC: ضایعات پوستی قرمز رنگ ‏🔷️PI: بیمار خانم ۷۲ ساله مورد DM,CVA,HTN,HF که به علت ضایعات پوستی و آزمایشات مختل به این مرکز ارجاع داده شدند. بیمار از حدود ۱/۵ ماه […]

#داخلی #مورنینگ_ریپورت #گوارش 🆔 بیمار خانم ۸۴ ساله، متأهل، خانه دار، اهل آمل، منبع شرح حال خود بیمار و دخترش نسبتا هم قابل اعتماد 🔹Cc= دیسفاژی 🔹PI: خانم ۸۴ ساله مورد HTN با شکایت دیسفاژی به این مرکز مراجعه کرده.بیمار دیسفاژی را از یک ماه قبل ذکر میکند، از ابتدا […]

#داخلی #مورنینگ_ریپورت ID: خانم۶۰ ساله با تحصیلات ابتدایی،اهل و ساکن بابلسر،منبع شرح حال خود بیمار و نسبتاreliable 💠CC: تنگی نفس و تشدید سرفه 💠PI: بیمار خانم ۶۰ ساله مورد برونشکتازی که با تشدید تنگی نفس،سرفه و خلط به این مرکز مراجعه کردند.به گفته بیمار علائم از یک ماه قبل شروع […]

#morning_report #داخلی #روماتو 📌ID: آقای ۵۷ساله/ متاهل/ کارمند منبع شرح حال: بیمار و همسرش 📌CC: درد و تورم مچ دست چپ 📌PI: بیمار آقای ۵۷ساله مورد شناخته شده بیماری روماتیسمی، دیابت و HTN که با درد و تورم مچ به پایین دست چپ که از ۲،۳ روز پیش شروع شده […]

به نام خدا #مورنینگ #داخلی #گوارش ID: آقای ۵۷ ساله،متاهل،شغل بنایی، SOH: خود بیمار و همراهان و نسبتا قابل اطمینان Cc: تهوع و استفراغ 🟣PI: بیمار آقای ۵۷ ساله مورد small cell lung carcinoma از سال گذشته که با شکایت تهوع و استفراغ و عدم تحمل po مراجعه کرده اند.بیمار […]