مراجعه جهت همی کلکتومی راست-LAMN

🔰ID:
آقای ۵۴ ساله، متاهل ، شغل آزاد، اهل و ساکن بابل
منبع شرح حال: خود بیمار قابل اعتماد
🔹️C.C:

مراجعه جهت همی کلکتومی راست

🔸️PI:
آقای ۵۴ ساله باعلایم درد شکم در RLQ, تهوع، استفراغ و تب و لرز از ۳ ماه گذشته مراجعه کردند .ماهیت درد constant بوده و به جایی انتشار نداشته، با تشخیص فلگمون و آبسه تحت درمان انتی بیوتیک قرار گرفتند و سپس اپاندکتومی شدند و نتیجه بیوپسی ایشون low grade appendicular musinous neoplasm گزارش شد. بیمار نهایتا با نامه اتند محترم در تاریخ جهت همی کلکتومی راست به این مرکز مراجعه کردند

🔹️PMH:
جراحی شکستگی دست راست
اپاندکتومی
DH:_
FH:کنسر برست در مادر
SH:_
AH:_
🔸️ROS:
نکته مثبت خاصی نداشتند
🔹️general appereance:
بیمار اقای میانسال که روی تخت دراز کشیده بودند ،هوشیار، اگاه و اورینته به مکان و زمان و اشخاص میباشد ill و toxic نبودندو به خوبی به سوالات پاسخ میدادند
VS: BP:120/80 RR:18 PR:81 T: 36.7

🔹️PH/E
💠H&N
مردمک ها reactive به نور ، midsize بودند, ملتحمه pale نبود، اسکلرا ایکتریک نبود، jvp برجسته نداشته و LAP نداشت
💠Chest
در نگاه سیمتریک بود، دفورمیتی و دیسترس و ریترکشن نداشتند، سمع ریه Clear, سمع قلب نرمال بود و s1,s2 سمع شد ، سوفل نداشتند.
💠Abdomen
اسکار جراحی در ناحیهRLQ مثبت,
Fatty _
Distention _
Rebound/Tenderness/gaurding _
organomegaly _
💠Lims
نبض دیستال دوطرفه و پر و قرینه
(ادم،سیانوز، کلابینگ) _

🔸️PL
بیمار اقای میانسالی بودند که از ۳ ماه گذشته با تشخیص فلگمون درمان انتی بیوتیک گرفتند(ابتدا انتی بیوتیک تزریقی دریافت میکند، و فرم خوراکی ادامه پیدا میکند) و حدود شش هفته بعد، تحت اپاندکتومی قرار میگیرد و در پاتولوژی low grade appendicular musinous neoplasm گزارش شده و با نامه اتند محترم، به این مرکز جهت همی کلکتومی راست مراجعه کردند.

 

💠اقدامات قبل عمل جراحی

 

جهت بیمارok قلب و عفونی گرفته شد
NPO
ECG, Other laboratory test
Chest X ray
AB therapy

♦️اتند محترم جراحی: بعد از تشخیص فلگمون و قبل از اپاندکتومی چه اقدامی برای بیمار انجام شد؟
رزیدنت محترم : متاستازwork up و کولونوسکوپی انجام شد.

💠چرا chest وECG گرفته شد؟
چون باتوجه به سن بیمار(۵۴ ساله) برای بیهوشی نیاز به بررسی بود

 

💠⚜️💠خلاصه شرح عمل

 

تحت اینداکشن GA, پوزیشن Supine و برش میدلاین شکم باز شد، بعد از ورود به فضای شکم، در حدود کولون صعودی و سکوم چسبندگی هایی وجود داشت که با احتیاط آزاد شد. بعد از آزاد شدن چسبندگی ها و مشخص شدن آناتومی ها،white line کولون صعودی ازاد شد ، از حدود ۷_۸ سانتی متری دریچه ایلئوسکال ، ایلئوم کلامپ شد، مزو لایگیت شد . رزکشن انجام شد. تا خم کبدی، کولون رزکت شد ، انتهای کولون عرضی بسته شد و آناستوموز end to side انتهای ایلئوم به ابتدای کولون عرضی داده شد.

 

♦️نکات آموزشی

 

🔶️این نئوپلاسم، یک malignancy نادری است که علائم بالینی متغیری دارد. مکان آن در اپاندیس و یا موکوس جدار اطراف اپاندیس است . بیشتر در اقایان به خصوص در دهه ی شش ام زندگیشان تشخیص داده شده است.
🔷️این بیماران میتوانند با علائم درد شکم، انسداد و انواژیناسیون مراجعه کنند. و معمولا
در یافته های رادیولوژی و اندوسکوپیک حین ارزیابی abdominal pain یافت میشوند.

🔶️خیلی اوقات این بدخیمی با اپاندیسیت حاد یا تومور رتروپریتونئال در right iliac fossa اشتباه گرفته میشود.

🔷️یک نگرانی مهم از بابت این نئوپلاسم seeding موسین به پریتوئن مجاور میباشد که باعث PMP یا سودو میکسوما پریتونئی میشود.

🔶️در بیشتر موارد radical removal اپاندیس اثر بخش است. اما right hemicolectomy باید دربیمارانی که با ضایعات malignant بودند و یا تومور خوش خیم قاعده اپاندیس را درگیر کرده باشد اندیکاسیون دارد.

تحت نظارت دکتر یاسر اصغری

https://t.me/bums_case_report/167

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Next Post

اسهال خونی

چهارشنبه 4 اسفند 1400
🔺️CC: اسهال خونی   PI: بیمار اقای ۴۷ ساله مورد شناخته شده IBD که با شکایت اسهال که از یک ماه قبل شروع شده مراجعه کرده است. بیمار طی هفته گذشته روزانه ۶_۷نوبت اسهال با کاهش حجم داشته که خونی بوده و همچنین در این مدت درد ناحیه هایپوگاستر داشته […]

You May Like