مورنینگ داخلی

#داخلی
#مورنینگ_ریپورت
ID:
خانم۶۰ ساله با تحصیلات ابتدایی،اهل و ساکن بابلسر،منبع شرح حال خود بیمار و نسبتاreliable
💠CC:
تنگی نفس و تشدید سرفه
💠PI:
بیمار خانم ۶۰ ساله مورد برونشکتازی که با تشدید تنگی نفس،سرفه و خلط به این مرکز مراجعه کردند.به گفته بیمار علائم از یک ماه قبل شروع شده که پیشرونده بوده به صورتی که سرفه و تنگی نفس بیمار بیشتر شده و تنگی نفسFC3(function class3)داشته،طی راه رفتن ضربان قلب بیمار افزایش پیدا میکرده،تب و لرز نداشته،خلط خونی نداشته،خلط سبز رنگ داشته،تهوع و استفراغ نداشته،سوزش ادرار از دو هفته قبل داشته،بیمار از ضعف و بی حالی طی این مدت شکایت دارد.
PMH:
سابقه برونشکتازی از کودکی
HTN+
DH:
Spray tiotropium daily
Tab omeprazol 20mg daily
Spray salbutamol PRN
Spray simbicort BD
Spray atrovent PRN
Tab tavanex 750mg daily
Tab losartan 25mg daily
Cap calciumD 500mg daily
AH:-
FH:-
SH:-
💠نکات مثبتROS💠
General》
ضعف،بی حالی،خستگی،بی اشتهایی
دستگاه تنفس》
سرفه،خلط،تنگی نفس
دستگاه قلبی》
تپش قلب هنگام فعالیت و انجام کارهای روزمره
دستگاه گوارش》
کاهش اشتها مختصر
دستگاه ادراری》
dysuria

💠GA:
بیمار خانم مسنی است که روی تخت نشسته،هوشیار است و به سوالات پاسخ میدهد.illهست ولیtoxicنمی باشد.
💠VS:
BP》135/80
PR》92
RR》22
O2 sat》89(بدونO2)،95(باO2)

💠Physical exam💠
پوست》پتشی،پورپورا،اکیموز،ایکتر،سیانوز،پلئتورا نداشتند.
گوش》اتوره و اتوراژی نداشتند.
چشم》ملتحمهpaleو اسکلرا ایکتریک نبود.مردمک ها میدسایز و ری اکتیو به نور بود.
بینی》رینوره و اپیستاکسی نداشتند
گردن》نگاه و لمس تیروئید نرمال
توده،لنفادنوپاتی،JVPبرجسته نداشتن
Chest:
مشاهده》سیمتریک بود،دفورمیتی و ریترکشن نداشت.
دق》نواحی تیمپان و دال به صورت منتشر در ریه دو سمت مشهود بود.
سمع》S1,S2بدون سوفل سمع شد،سمع ریه ویزینگ جنرالیزه ریه راست و کراکل در ریه راست.
Tactile Fremitusمختصرا در سمت راست لرزش کمتری داشت.
Vasscular:
نبض دیستال اندام فوقانی و تحتانی 2+به صورت قرینه
Abdoman:
درنگاه》دیستنشن نداشت
لمس》نرم
در معاینه تندرنس،ریباند،گاردینگ و ارگانومگالی نداشت.
Limb:
ادم و سیانوز نداشت ولی کلابینگ داشت.
💠PL:
بیمار خانم۶۰ساله مورد برونشکتازی با تشدید تنگی نفس،سرفه و خلط و ضعف و بی حالی از یک ماه قبل که به تدریج پیشرفت کرده به این مرکز مراجعه کرده است.
💠DDX💠

✅Bronchectasis exacerbation
✅پنومونی
✅بیماری های قلبی از جملهHF
✅پنوموتوراکس با توجه به برونشکتازی و سابقه سرفه مزمن
CT:
برونشکتازیdiffuse که لوب فوقانی ریه راست را تخریب کرده و افزایش ضخامت دیواره ها نشان دهنده ترشحات فراوان و نواحی tree in bodکه نشان دهنده عفونتacuteدر این بیمار است.lingula سمت چپ کاملا درگیر است.


Lab data:
WBC:12300
HG:11/4
Plt:364000
MCV:86
BUN:13
Cr:0/7
Na:136
K:4/4
LDH:507
ESR:105
PT:12
PTT:24
INR:1

💠Order💠
✔O2 therapy با ماسک معمولی
✔برونکودیلاتور》pulmicort,combivent
✔پاکسازی راه های هوایی》نبولایزر سالین هایپرتونیک،موکولیتیک
✔انتی بیوتیک تراپی》tavanex
✔Lung HRCT
✔اسمیر و کشت خلط

●اندیکاسیون شروع درمان وریدی و بستری بیمار با توجه بهsat O2پایین:
عدم پاسخ به درمان آنتی بیوتیکی بعد۱۴ روز،O2 satزیر۹۲درصد،RRبالای۲۵،افت فشار خون
برای تعیین severity برونشکتازی در کیس های غیر سیستیک فایبروزیس ایندکسی تحت عنوان bronchiectasis severity index و اسکوربندی تحت عنوان FACED Score تعیین شده است:
●FACED score:
✅F :FEV1 (≥ 50% = 0 points, < 50% = 2 points) ✅A :Age (< 70 years = 0 points, ≥ 70 years = 2 points) ✅C : Chronic colonisation (no Pseudomonas = 0 points, presence of Pseudomonas = 1 point) ✅E : Extension (1 – 2 lobes affected = 0 points, > 2 lobes affected= 1 point)
✅D :Dyspnoea – modified Medical Research Council scale – mMRC  (0 – 2 = 0 points, 3 – 4  = 1 point)

✅Scoring:

0-2 points       Mild bronchiectasis
3-4 points       Moderate bronchiectasis
5-7 points       Severe bronchiectasis

💠از گروهseverباید هر۳تا۶ماه کشت گرفت.

●diffuse bronchiectasis causes:
✔Cystic fibrosis (CF)
 ✔common variable immunodeficiency (CVID)
(HIV)
✔primary ciliary dyskinesia (PCD)
✔rheumatoid arthritis
✔Sjögren syndrome
✔chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
✔asthma
✔Allergic bronchopulmonary aspergillosis
✔ tuberculosis
✔undernutrition 

●focal bronchiectasis causes:
✔foreign bodies
✔tumors
✔postsurgical changes
✔lymphadenopathy
✔Mycobacteria (tuberculous or nontuberculous)

https://t.me/bums_case_report/201

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Next Post

مورنینگ ریپورت داخلی- گوارش

جمعه 6 خرداد 1401
#داخلی #مورنینگ_ریپورت #گوارش 🆔 بیمار خانم ۸۴ ساله، متأهل، خانه دار، اهل آمل، منبع شرح حال خود بیمار و دخترش نسبتا هم قابل اعتماد 🔹Cc= دیسفاژی 🔹PI: خانم ۸۴ ساله مورد HTN با شکایت دیسفاژی به این مرکز مراجعه کرده.بیمار دیسفاژی را از یک ماه قبل ذکر میکند، از ابتدا […]