#جراحی بیمار ۳۴ ساله با شکایت درد شکم ماهیت constant و انتشار به RLQ CC: درد شکم PI :بیمار خانم ۳۴ساله که با شکایت درد شکم به این مرکز مراجعه کرده است درد بیمار از روز قبل شروع شده و ماهیت constant داشته است ابتدا در ناحیه periumbilical بوده سپس […]

آقای ۶۸ ساله با شکایت درد ناگهانی شکم در ناحیه اپیگاستر و پری اومبلیکال ♦️C.C درد شکم ♦️PI آقای ۶۸ ساله با سابقه دیابت، CABG در سه سال گذشته است با درد شکم ناگهانی در اپیگاستر و پره اومبلکیال به مرکز مراجعه کرده است درد شکم بیمار از ساعت ۱:۳۰ […]

#غدد #پنج PCOS هایپر اندروژنیسم : اکنه ولگاریس، هیرسوتیسم، اکانتازیس نیگرانس (تو کوشینگ، متابولیک سیندروم، اکرومگالی ، چاقی، پره دیابت و دیابت،PCOS , ۲)، شاید Virilization, الوپشیا ریزش مو مردانه از فرونتال و تمپورال و زنانه از فرق سر، کلیترومگالی ،کلفتی صدا اختلال تخمک گذاری: به خاطرافزایش پالسgnrh__ LH/FSHبالا سیکل […]

#ریه #هموپتیزی #اتیولوژی ۱. سل ۲. برونشکتازی و برونشیت ویروسی ۳. واسکولیت های همراه با هموپتیزی: گودپاسچر، وگنر، mic_PAN 🔻گودپاسچر و وگنر علاوه بر هموپتیزی هماچوری هم میدن 4. عفونت با استاف و کلبسیلا که نومونی نکروزان میدن #need_fig 5. پاراگونیمیازیس بعد خوردن خرچنگ ! ۶. نارسایی بطن چپ ۷‌ […]

1 جراحی بیمار خانم 72 ساله – اهل و ساکن بابل – منبع شرح حال بیمار و خانواده بیمار که نسبتا قابل اعتماد بودن C.C: درد شکم P.I: بیمار خانم 72 ساله ای که به دنبال درد شکم از 3-4 روز قبل که صبح روز مراجعه تشدید شده بود مراجعه […]