• nasaamed@email.com
  • Babol university of medical science

آموزش نحوه اندازه گیری فشار داخل چشم با استفاده از تونومتر شوییتز

آموزش نحوه اندازه گیری فشار داخل چشم با استفاده از تونومتر شوییتز

 

اندازه‌گیری فشار داخل کره چشمی بخشی از معاینات روتین و رایج چشم به خصوص قبل از اعمال جراحی چشم می‌باشد. دقیقترین روش اندازه‌گیری فشار داخل کره چشم ‭Goldman Applanation‬ می‌باشد ولی امروزه وسیله دستی دیجیتالی و قابل حملی به نام ‭Tonopen‬ وارد بازار شده است که دارای دقت تقریبا بالایی به خصوص در محدوده فشارهای نرمال است. روش دیگر اندازه‌گیری فشار داخل چشم، توسط شیوتز می‌باشد که این وسیله نیز به طریق مسطح‌سازی قرنیه، فشار داخل چشم را اندازه‌گیری می‌کند.