• nasaamed@email.com
  • Babol university of medical science

تب و نوتروپنی(ضعف و بی حالی و تب)

:ID

خانم 71 ساله .متاهل.دارای 2 فرزند.اهل و ساکن بابل

CC:
تب و ضعف و بی حالی

PI:
خانم 71 ساله با ضعف و بی حالی ، تهوع و استفراغ(حاوی غذای خورده شده) از دیروز که به گفته ی خود بیمار به دنبال آخرین نوبت کموتراپی (در تاریخ 8/6/1401) به مرور شروع شده .ضعف و بی حالی بیمار در روز مراجعه تشدید شد که بیمار به بیمارستان مراجعه کرد. بیمار تب دار است.
PMH:
Breast cancer+
Left mastectomy+(فروردین 1401)
HTN+
DM- HLP- Hyperthyroidism-
DH:
Tab losartan 25mg daily
Tab famotidine 4mg0 PRN
Tab celecoxib daily
Tab diclofenac 100mg daily
AH- SH-
FH:
سابقه ی کنسر تخمدان در خواهر بیمار
GA:
خانم 71 ساله ، روی تخت دراز کشیده و به سوالات پاسخ می دهد.ill+ toxic-
VS: BP: 120/80 PR:85 RR:18 T:38/1

P/E:

نکات مثبت :
پوست کمی Pale است.پوسته پوسته شدن پاها بعد از جلسات 3و 4 کموتراپی+
خشکی دهان(کم)+
در مشاهده chest به دلیل ماستکتومی چپ سیمتریک نبود.
تندرنس مختصر ژنرالیزه در شکم(درد شکم نداشته)
اندام ها force در حد 3/5 و کاهش یافته داشتند.
ادم هر دو پا در چند سال اخیر (که خیلی تحرک نداشت) شروع شده و 1cm اختلاف سایز دارد.اکیموز دست راست در محل آنژیوکت (از آخرین نوبت کموتراپی)

Problem list:

خانم 71 ساله مورد breast cancer با ماستکتومی چپ که با تهوع ، استفراغ، تب و ضعف و بی حالی مراجعه کرده است.آخرین جلسه ی کموتراپی : 8/6/1401

🔰اقدامات انجام شده:
بیمار در بدو ورود استفراغ مداوم داشته و سعی بر کنترل آن داشتیم(هیدراتاسیون و اندانسترون). در کنار آن با توجه به تب بیمار وجود منشأ عفونت آن بررسی شد. با توجه به کموتراپی احتمال این می رفت که بیمار نوتروپنی داشته باشد .
در آزمایشات WBC=400 داشت .
💡اتند محترم انکولوژی:این WBC=400 استفراغ مریض را توجیه می کرد؟
✅احتمالا استفراغ به دلیل عوارض کموتراپی بوده.ولی با وجود defecation نرمال ، باز هم شاید علل انسداد GI وجود داشته باشد.
💡اتند محترم انکولوژی :آیا در 4-5 روز بعد کموتراپی ممکن است بیمار تهوع و استفراغ داشته باشد؟
✅ بله.در بیماران تحت درمان با کموتراپی 3 نوع تهوع استفراغ وجود دارد :
1.در بیمارانی که قبلا کموتراپی شدند ؛ یادآوری خاطره ی کموتراپی باعث تهوع و استفراغ حتی قبل از شروع کموتراپی می شود.
2.تهوع و استفراغ زمان کموتراپی و 1-2 روز پس از آن
3.تهوع و استفراغ تآخیری.
بسته به نوع داروی کموتراپی ممکن است این حالات ایجاد شود. به همین دلیل توصیه می شود که این افراد در خانه دارو استفاده کنند تا این تهوع و استفراغ در آنها شکل نگیرد(البته به شرطی که سایر علل رد شده باشند).
بیمار درد شکمی نداشته و defecation نرمال بوده انسداد ها کمتر مطرح بود. در گرافی تهیه ی شده انسداد رد شد.
استفراغ بیمار کنترل شد.با وجود نوتروپنی ، درمان آنتی بیوتیکی شروع شد.
💡اتند محترم انکولوژی: تشخیص چه بود؟
پاسخ: تب و نوتروپنی
( تعریف نوتروپنی :
1000<PMN< 1500: mild neutropenia 500<PMN<1000: moderate neutropenia
PMN<500 : severe neutropenia تعریف تب : یک نوبت تب بیش از ۳۸.۳ درجه سانتی گراد (دهانی) یا تب بیش از ۳۸ درجه سانتی گراد که به مدت ۱ ساعت طول بکشد.

💡اتند محترم انکولوژی:

چه اقدامی برای این بیمار (تب و نوتروپنی با سابقه ی کموتراپی)انجام می دهیم؟

✅در معاینات کامل باید به دنبال منشآ عفونت باشیم. اگر پیدا شد که درمان را بر آن اساس میگذاریم.اگر نه در خط اول درمان آنتی بیوتیکی میتوان گرم منفی و گرم مثبت ها را پوشش داد ؛ یعنی میتوان مروپنم و وانکومایسین را با هم شروع کرد.Survival بیمار با شروع این درمان افزایش می یابد.(قبلا گفته می شد که با آنتی بیوتیک وسیع الطیفی مثل مروپنم شروع می کنیم و در صورت وجود اندیکاسیون هایی مثل عفونت پوست و مخاط ، کاتتر، کشت خون مثبت که شک به عفونت پنوموکوکی داشته باشد میتوان ونکومایسین هم اضافه کرد.ولی الان گفته می شود که بهتر است هر دو با هم شروع شود.) 💡 بعد از شروع درمان چگونه بیمار را follow میکنیم؟ باید CBC را چک کنیم و اینکه ببینیم تب قطع می شود یا نه . اگر ANC>500 شود یعنی این که به سمت نرمال شدن روند رو به افزایشی دارد.با توجه به حال عمومی بیمار ، اگر حال عمومی بهتر شده باشد ، میتوان آنتی بیوتیک را کم کم Taper و قطع کرد و اگرنه باید آنتی بیوتیک را ادامه داد. تب باید قطع شده باشد و PMN count>1500 باشد.

اتند محترم انکولوژی:

کی آنتی فونگال را شروع می کنیم؟ چه دارویی تجویز می کنیم؟
✅اگر بعد از 4-7 روز(بسته به شرایط بیمار و نوع آنتی بیوتیک) بیمار به آنتی بیوتیک پاسخ نداد(آمفوتریسین و کاسپوفونژین )
💡شایع ترین germ(قارچی) در malignancy های هماتولوژیک باعث عفونت می شود چیست؟
کاندیدا ؛ اما به دلیل اینکه برای این بیماران پروفیلاکسی گذاشته می شود ، معمولا در این بیماران کاندیدمی دیده نمی شود.به همین دلیل در این بیماران بیشتر نگران آسپرژیلوس هستیم.

💡اتند محترم گوارش:

یکی از قسمت هایی که در معاینات بیماران تب و نوتروپنی neglect می شود ، قسمت آنال است . بیمار باید expose شود. این بیماران بسیار مستعد آبسه های unusual در ناحیه ی پری آنال هستند.آبسه هایی که ممکن است در فضای تیپیک ایسکیوآنال یا ایسکیورکتال ایجاد نشود و در ناحیه ی دیگری ، مثلا در لگن مثل سوپرالواتور و اکسترااسفنگتریک ایجاد شود که کاملا به صورت درد شکم تظاهر می کنند .مشاهده به تنهایی کافی نیست . ممکن است در TR متوجه یک induration و Bulging واضح در آنال کانال شوید .

اگر بیمار یک آبسه ی پری رکتال یا پری آنال داشته باشد ، تا درناژ نشود ، بیمار بهبود نمیابد .پس درمان بر اساس تشخیص سندرومیک هر چند ممکن است به صورت موقت بیماری بهتر شود اما قطعا مجددا عود خواهد کرد. پس حتما معاینه ی آنال و TRفراموش نشود. با روند افزایشی نوتروفیل (750-1000) می توان معاینات را انجام داد، اما choice در imagingها MRI (با اختصاصیت بالا با پروتکل آنال) و اندو سونو(حساسیت بالا) است. این نکته مهم است که در بیمار نوتروپنیک(به خصوص در زمان SEVERنوتروپنی و PMN<100) اصلا بیمار را معاینه TR نکنید . بهترین اقدام برای این بیمار انجام سونوگرافی است.ولی چون PMN پائین است ممکن است اصلا Pus تشکیل نشود.پس ممکن است سونو خیلی در اینجا کمک نکند. بیشتر موقعی خودش را نشان می دهد که تعداد WBC در حال افزایش است و درد بیمار افزایش پیدا می کند . پس ما مجبوریم برای تشخیص حتی به بیمار لکوسیت یا G-CSF بدهیم تا سلول ها افزایش پیدا کرده و PUS تشکیل شود ، آنرا تخلیه کنیم تا حال بیمار بهتر شود.

💡 بیمار 3-4 روز آنتی بیوتیک گرفته ، تب قطع شده ؛ آنتی بیوتیک را تا کی ادامه میدهیم؟
اگر WBC افزایش پیدا کرده باشد و حال عمومی بهتر شده باشد می توان آنتی بیوتیک را taper کرد.ولی گاهی در بیمار نوتروپنی WBC افزایش نمی یابد وخیلی مواقع لازم است G-CSF بزنیم. در breast cancer انتظار داریم نوتروپنی بیشتر از 7 روز طول نکشد. اما بیماران لوکمی (به خصوص AML) ممکن است نوتروپنی بیش از 10 روز طول بکشد.

برچسب گذاری شده : / / /

تب و نوتروپنی(تب+ضعف و بی حالی)

✔️ID:
خانم ۴۰ ساله اهل و ساکن بابل، متاهل ، خانه دار و داری یک فرزند ،منبع شرح حال خود بیمار که reliable بوده است.

✔️chief complaint:
تب و ضعف و بی حالی

✔️present illness:

خانم ۴۰ ساله مورد کنسر تخمدان از یک سال گذشته با شکایت ضعف و بی حالی و تب مراجعه کرده است علائم بیمار از ۴ روز قبل از مراجعه به صورت ضعف و خستگی و کاهش توانایی در انجام کارهای روزمره بوده که به گفته ی بیمار در طی این مدت چندین نوبت دچارحملات افت فشار خون در طی انجام کارهای روزمره شده است همچنین از ۲ روز قبل از مراجعه بیمار تب دار و در روز مراجعه چند نوبت لرز داشته است
بیمار درد شکم در ناحیه LLQ را ذکر می‌کند که ماهیت کولیکی دارد. با غذا خوردن و دفع مدفوع ارتباطی ندارد و به جایی انتشار ندارد
بیمار شرح حال یبوست از ۵ روز قبل را می دهد که به صورت کاهش تعداد دفعات دفع و قوام سفت مدفوع بوده است.
تهوع و استفراغ ندارد . اسهال ندارد . سوزش و تکرر ادرار ندارد .

✔️past medical history:

کنسر تخمدان راست از ۱ سال قبل که در تاریخ ۱۴۰۱/۲ تحت عمل جراحی TAH baso قرار گرفتند
۶ روز قبل از مراجعه اولین نوبت کموتراپی را دریافت کردند
بیمار مشکل عملکرد کلیوی را ذکر می‌کند که بعد از تشخیص کانسر تخمدان بوده است و دو هفته قبل نفروستومی شده است ( مدرکی به همراه ندارد)
آرتریت روماتوئید از ۲۰ سال قبل دارد
✔️DH
Tab Sulfasalazine 500 mg Daily
Tab Prednisolone 5mg Daily
Tab Hydroxychloroquine 200 mg Daily
Tab Methotrexate 2/5 (هفته ای ۳ عدد)
Tab Folic Acid 1 mg Daily
Tab Calcium Daily
✔️SH: –
✔️AH: –
✔️FH:-

♦️ROS:

فقط نکات مثبت :
تب و لرز ، کاهش اشتها ، ضعف و بی حالی و خستگی
سیستم تنفسی: نرمال بود
گوارش : یبوست از یک هفته اخیر و درد شکم در LLQ از دو روز قبل
افسردگی و عصبی بودن اخیر
♦️GA:
خانم میانسالی که روی تخت دراز کشیده و به سوالات پاسخ میدهد. ill و toxic است.
BP : 95/60
PR : 110
RR : 18

T : 38/1

♦️physical exam :

 

سر و گردن : JVP برجسته نبود. لنفادنوپاتی گردنی لمس نشد.
چشم : اسکلرا ایکتریک نبود. ملتحمه pale بود.
گوش : ترشح و پوسته ریزی نداشت.
دهان : ضایعه خونریزی دهنده نداشت. خشکی مخاطات نداشت .آفت دهانی نداشتند .
گلو : اریتم ته حلق و اگزودا نداشتند.
قفسه سینه : سیمتریک بود. دفورمیتی نداشت. رترکشن نداشت .
سمع ریه : clear
سمع قلب : S1 و S2 سمع شد. سوفل نداشت.
شکم : در نگاه distention نداشت اسکار جراحی mid line و نفروستومی سمت راست داشتند که از محل نفروستومی ترشح و خونریزی نداشت
در لمس نرم بود. تندرنس LLQ داشتند
ریباند و گاردینگ نداشت.
اندام : ادم و کلابینگ و سیانوز نداشت.
نبض اندام ها پر و قرینه بود.
مفاصل : دفورمیتی ، تورم ، قرمزی ، گرمی، کاهش محدوده حرکت نداشتند .
تناسلی : ترشح نداشت.
اعصاب : alert و awake بود و معاینه اعصاب کرانیال در حد معاینه نرمال بود .
force اندام فوقانی و تحتانی 5/5 بود
تون عضلانی نرمال بود

♦️problem list:

بیمار خانم ۴۰ ساله مورد کانسر تخمدان راست از یکسال قبل با شکایت ضعف و بی حالی و تب مراجعه کرده است . علائم بیمار از ۴ روز قبل به صورت ضعف و کاهش توانایی انجام کارهای روزمره شروع شده است . از دو روز قبل مراجعه تب دار بودند . همچنین شرح حالی از درد شکم در ناحیه LLQ از دو روز قبل می دهد . در معاینه فقط تندرنس LLQ دارد
🔰تشخیص : تب نوتروپنی

✔️ اقدامات انجام شده

۱) IV line fixed
۲)Normal saline 500cc stat
۳)CBC diff , ESR , CRP
۴) سونوگرافی شکم و لگن
۵) آنتی بیوتیک مروپنم و ونکومایسین
۶) با توجه به پایین بودن نوتروفیل کانت GCSF تجویز شد
۷) UA و UC
💡نتیجه سونوگرافی :
پروسه التهابی که مطرح کننده تیفلایتیس بوده است
می‌تواند به دنبال نفروستومی و عفونت دستگاه ادراری باشد
neutrophil count: در آزمایشی که از بیرون به همراه داشت 900
در آزمایش بیمارستان 300

نکات اتندینگ محترم :

 

➕ آیا بیمار واقعا آرتریت روماتوئید دارد؟ چون بیمار بعد از ۲۰ سال ابتلا به RA هیچگونه تغییرات مفصلی نداشته ومعاینات نرمال می باشد ابتلا به آرتریت روماتوئید بعید است و داروهای مصرفی (هیدروکسی کلروکین – پردنیزولون – متوتروکسات ) می تواند در لوپوس هم مورد استفاده قرار بگیرد.
➖( بیمار مدرکی برای تائید RA به همراه ندارد)

➕اپروچ به تب نوتروپنی :

 

گام اول معاینه کامل و درست برای پیدا کردن source عفونت می باشد
گام دوم آزمایشات CBC diff , ESR,CRP برای بررسی عفونت می باشد
➕معمولا source عفونت در این افراد پیدا نمی شود و به خاطر سرکوب BM ناشی از کموتراپی است
➕در درمان typhlitis علاوه بر مروپنم و ونکومایسین می‌توان از مترونیدازول هم استفاده کرد با وجود اینکه مروپنم پوشش خوبی برای بی هوازی دارد اما استفاده از مترونیدازول هم می تواند کمک کند
➕در کنسر تخمدان رژیم کموتراپی تاکسول کربوپلاتین است که عارضه شایع سرکوب مغز استخوان و عوارض جلدی است و اختلال آنزیم های کبدی کمتر رخ میدهد. شاید هم باعث پنومونی شود
➕باتوجه به شرح حال تب وکموتراپی اخیر همواره باید سوال در مورد منشا عفونت احتمالی در سیستمهای مختلف هم در PI پرسیده شود.

برچسب گذاری شده : / / /

کاهش وزن

ID:
بیمار خانم ۶۴ ساله متاهل خانه دار ساکن بابل و اهل شیراز منبع شرح حال خود بیمار reliable
CC: کاهش وزن
PI:
بیمار خانم ۶۴ ساله مورد DM, CKD , HTN که با کاهش وزن به این مرکز مراجعه کرده است. بیمار ذکر می‌کند که طی یک ماه گذشته حدود ۵-۶ Kg کاهش وزن داشته است. همچنین از درد شکم شاکی بوده که از حدود یک سال قبل شروع شده و طی این مدت ممتد نبوده (بعضی روز ها داشتند و بعضی روز ها نداشتند) ماهیت درد constant و محل آن RUQ و اپی گاستر بوده با Defecation بهتر می‌شده، ارتباطی با po نداشته و به جایی تیر نمی‌کشیده است.
سابقه سوزش سر دل را ذکر می‌کند، بی اشتهایی داشتند، آسپیریشن را ذکر می‌کند.
سابقه ای از ایکتر ، تعریق شبانه، تب ، سرفه، خلط و تنگی نفس را نمی‌دهند.
دیسفاژی، ادینوفاژی، تهوع و استفراغ نداشتند
سوزش ادرار، تکرر ادرار، هماچوری و کاهش حجم ادرار نداشتند.
PMH: DM+ CKD+ HTN+
سابقه PCI در سال 94 که استنت گذاری کرده اند
اندوسکوپی در اسفند ۱۴۰۰ که در آن slight erosions of antrum و در بیوپسی moderate active chronic superficial gastritis گزارش شد.
DH:
Tab Valsartan 8mg BD
Tab Furosemide 40mg BD
Tab Osteo Quinone daily
Tab Pantoprazole 20mg PRN
Tab Diltiazem 60mg daily
Tab Citalopram 40mg daily
Tab Clonazepam 2mg daily
Tab Folic acid 5mg daily
Tab Nitroglycerin 6.4 daily
Tab ASA 80mg daily
Insulin regular ۱۰ واحد صبح و ۱۰ واحد شب
Insulin NPH ۲۰ واحد صبح
۱۰ واحد شب
Amp EPREX 4000 iU S.C ماهانه

FH: دیابت و هایپرتنشن در برادر و خواهر
SH: –
?AH: Cotrimoxazole

نکات مثبت ROS
✔️کاهش وزن ۵-۶ Kg طی یک ماه اخیر
✔️ادم پای چپ(بیمار سابقه falling down و شکستگی پای چپ حدود یک ماه قبل ذکر می‌کند که گچ گرفته اند و در گرافی هم شکستگی جوش نخورده متاتارس دیده شد)
✔️یبوست + ✔️سوزش سر دل + ✔️کاهش اشتها +
GA:
بیمار خانم میانسال که روی تخت دراز کشیده هوشیار است به سوالات پاسخ می‌دهد ill و toxic نیست.
?V/S: BP: 135/70 PR: 78 RR:17 T:36.9

Ph/E:
یک اسکار ۴ سانتی متری در قسمت فوقانی خارجی breast داشتند که می‌گفتند یک توده غیر بدخیم را خارج کرده اند ولی مدارکی همراه نداشتند.
تندرنس خفیف RUQ
ادم ۱+ اندام تحتانی چپ
تندرنس خفیف در قسمت dorsal پای چپ

PL:
بیمار خانم ۶۴ ساله مورد DM, CKD, HTN با شکایت کاهش وزن حدود ۶ Kg طی یک ماه اخیر مراجعه کرده است.
همچنین درد شکم constant داشتند که در اپی گاستر و RUQ بوده و از یک سال قبل شروع شده است.
سوزش سر دل، بی اشتهایی، تندرنس خفیف RUQ و ادم اندام تحتانی چپ داشتند.

lab data
WBC: 7000 RBC: 3.88 Hb:10.5
MCV: 85 PLT:333000 BUN: 70
Cr: 2.5 Na:132 K:4.5 Ca: 9.3 Mg:2
AST: 29 ALT: 10 ALP: 233
LDH:794 ESR: 50
PT:12 INR:1 PTT: 26

DDx:
✅با توجه به کاهش وزن significant بیمار در درجه اول کنسر ها را باید به عنوان مهم ترین تشخیص در نظر داشته باشیم دو دسته کنسر های GI مثل کنسر کولون، کنسر های هپاتوبیلیاری، گاستریک کنسر ها و کنسر های non GI مثل کنسر تخمدان، کنسر ریه، کنسر کلیه

✅علل اندوکرینولوژی مثل دیابت کنترل نشده(HbA1c درخواست شده) و هایپر تیروئیدیسم(TSH درخواست شده علائم هم ندارد)

✅علل عفونی مثل TB , HIV و هپاتیت B و C

سوالات و نکات مطرح شده توسط اتندینگ محترم دکتر خسروی و دکتر یلمه:

✔️بیماری که CKD دارد الزاما در مرحله حاد کاهش وزن نمی‌دهد ممکن است طولانی مدت malabsorption بدهد و بیمار دچار سوء تغذیه شود

✔️محیط عضله دوسر بازویی ، triceps skin fold بررسی ریزش موی سر و ناخن ها جزء معاینات مهم مربوط به کاهش وزن میباشد

✔️تعریف کاهش وزن significant: کاهش وزن در حد 4.5 Kg یا بیشتر از 5% وزن بدن در طی یک ماه، یا بیشتر از 10% وزن بدن در طی 6 ماه

✅برای بررسی نئوپلاسم ها چه کارهایی انجام می‌دهید؟ اندوسکوپی برای بیمار انجام شده بود کولونوسکوپی باید انجام شود چون بیمار در دو سال اخیر یبوست را ذکر میکرد و برای بررسی نئوپلاسم های non GI ها CT scan انجام شود.

✔️کاهش وزن می‌تواند به علت دیابت poor control باشد. ممکن است بیمار هیچ علائمی نداشته باشد اما Hb A1c و قند خون postprandial بالا باشد.

✔️با توجه به نتیجه LFT بیمار چک HBS Ag و HCV Ab بر اساس هاریسون جایگاهی ندارد

سوال رزیدنت: چطور متوجه شویم کاهش وزن مریض به دلیل ckd است؟ by exclusion باید workup های دیگر انجام شود. اگر بخواهیم همه این ها را ارتباط بدهیم به catabolic state ناشی از ckd باید سایر مسائل rule out شوند. کولونوسکوپی و بررسی ضایعه breast جراحی شده انجام شود . نهایتا می‌توانیم بگوییم کاهش وزن مرتبط با دیابت و ckd است .
اما کاهش وزنی که خیلی حاد اتفاق افتاده باشد و مستند باشد بیشتر نگران کننده است نسبت به کاهش وزن در طولانی مدت و بیماری که سرحال است.

✅از عوارض مهم EPREX [اریتروپویتین] ترومبوز است برای همین می‌گویند هموگلوبین 10-11 نگه داشته شود. وقتی هموگلوبین به 10-10.5 رسید باید EPREX ، hold شود چون ریسک ترومبوز افزایش پیدا می‌کند
✅ از مواردی که ممکن است باعث تاثیر نداشتن EPREX شود کمبود ذخایر آهن است ذخیره آهن( Ferritin ) برای تاثیر گذاری EPREX باید در مریض CKD , مقدار ۳۰۰ و در مریضی که دیالیز می‌شود 500 باشد و کمتر از آن تاثیری ندارد همچنین transferrin saturation باید بالای 30% باشد.
اتندینگ محترم دکتر خسروی و دکتر یلمه
گرد آوری: محمد ریحانی
https://t.me/bums_case_report/197

برچسب گذاری شده : / / / /

ضایعات پوستی قرمز رنگ

 

ID:

خانم ۷۲ ساله، اهل و ساکن امل، متاهل، منبع شرح حال دختر بیمار نسبتا reliable.
CC:
ضایعات پوستی قرمز رنگ
PI:
بیمار خانم ۷۲ ساله مورد DM,CVA,HTN,HF که به علت ضایعات پوستی و آزمایشات مختل به این مرکز ارجاع داده شدند. بیمار از حدود ۱/۵ ماه قبل به دنبال CVA دچار نوسانات در سطح هوشیاری شدند بطوریکه گاها هوشیار بودند و ارتباط کلامی برقرار میکردند و بعضی روزها اصلا ارتباط کلامی برقرار نمیکردند. بیمار از ۳-۴ روز قبل مراجعه دچار احتباس ادرارشدند و با مراجعه به بیمارستان مرکز آمل سوند فولی براشون فیکس شد و همچنین ذکر میکردند که قندهای بالایی داشتند که تحت درمان قرار میگیرند اما مدارکی همراه نداشتند و طی این مدت دچار یک سری ضایعات پوستی قرمز رنگ شدند و با آزمایشات مختل به این مرکز آمدند که آزمایشات بیمار به شرح زیر است:
PLT: 18000 / WBC:2000 / Hb: 11.8
به گفته همراه بیمار شرح حالی از تعریق شبانه و گاهی روزانه ،تب low grade و تشدید کاهش سطح هوشیاری طی این مدت داشتند و همچنین بی اشتهایی بدلیل کاهش هوشیاری نیز ذکر میکردند.
شرح حالی از شروع مصرف دارویی جدید نمیدادند.
PMH:
‏DM(+)
‏HTN(+)
‏CVA(+) چندین نوبت که آخرین نوبت ۱/۵ ماه قبل بوده
سابقه انژیوگرافی ۷ سال پیش
جراحی انسداد روده ۱۰ سال پیش
سابقه بستری متعدد حدودا هر ۶-۷ ماه بدلیل عدم کنترل بیماری های مختلف زمینه ای از دیابت، HTNو CVA های متعدد, اما سابقه آزمایش مختل نمیدادند.
DH:
Tab ASA 80 mg Daily
Tab pantoprazole 40 mg Daily
Tab glibenclamide 5 mg Daily
Tab citalopram 40 mg 1/2 Daliy
Tab atorvastatin 40 mg Daily
Tab amilodipine 5 mg 1/2 BD
SH:
اوپیوم -/سیگار -/الکل –
AH: –
FH: –
✅‏ROS:( نکات مثبت)
کاهش وزن اخیر، تعریق شبانه و روزانه ، تب
پوست: ضایعات قرمز رنگ
گوارش: کاهش بی اشتهایی
خون: انمی، پتشی
نورولوژی: کاهش سطح هوشیاری
‏GA:
بیمار خانم مسنی که روی تخت دراز کشیده و هوشیار نمیباشد ، تعریق شدید دارد و ill ، toxic می‌باشد .
BP: 105/70 RR: 26 PR: 102 T: 37.8 Spo2 :94%
‏Ph/E:
پوست: پتشی متعدد در اندام فوقانی +
اکیموز و ایکتر و زخم ندارد
چشم: ملتحمه pale – / اسکلرا ایکتریک –
مردمک میدسایز و ری اکتیو به نور +
بینی: رینوره – / اپیتاکسی –
دهان : زخم – / افت –
گردن: LAP – / برجستهJVP –
قفسه سینه : سیمتریک + / رترکشن –
سمع قلب : S1 و S2 سمع شد و سوفلی شنیده نشد
سمع ریه : کاهش مختصر صدا ریوی (با توجه به اینکه بیمارتاکی پنیک بود و دراز کشیده بود معاینه دقیق بیمار امکان پذیر نبود )
شکم : در نگاه distend نبود
در لمس تندرنس و ریباند و گاردینگ قابل ارزیابی نبود
ارگانومگالی به دست نخورد .
اعصاب: هوشیار نبود و در پاسخ به تحریک دردناک چشم ها را باز نمیکرد
فورس اندام ها قابل ارزیابی نبود
پلنتار رفکلس فلکسور بود

✅‏Problem list:
✔️خانم ۷۲ ساله مورد DM, HTN , HF و CVA متعدد
✔️ضایعات پتشی متعدد روی اندام
✔️کاهش سطح هوشیاری
✔️تب و تعریق
✔️تاکی کاردی
✔️تاکی پنه
✔️‏BP: ۱۰۵/۷۰
✔️پان سایتوپنی

تشخیص های افتراقی

نکات اتند محترم در خصوص ذکر تشخیص های افتراقی :(تشخیص افتراقی بایستی یا به یک یافته مهم مثل کاهش هوشیاری باشد . ایرادی که به لیست کردن تشخیص افتراقی بر اساس یک یافته وارد است اینست که معمولا در این روش لیست بلند بالایی را میتوان ارائه کرد که پروسه تفکر بالینی را طولانی و خسته کننده می کند پس بهتر است بر اساس الگوی استدلال بالینی یافته های کلیدی شرح حال لیست شود و چند تشخیص افتراقی یا به عبارت دیگر چند سناریوی بالینی محتمل نوشته شود.)
✅ در این بیمار یافته های کلیدی عبارتند از سابقه دیابت ،تب ، سابقه عوارض عروقی دیابت یعنی cva ، کاهش هوشیاری ، علایم حیاتی ناپایدار یعنی تاکی کاردی و تاکی پنه و پتشی
1️⃣تشخیص اول سپسیس در یک بیمار دیابتی است که منجر به DIC شده
2️⃣سناریوی دوم TTP است
که چند نکته به ضرر آن گفته شد :
✔️منفی بودن افت همو گلوبین ، ✔️ در سن بالا TTP شیوع کمی دارد . سیر بالینی بیمار مطابق با ttp نیست
✔️منفی بودن شیستوسیت
✔️تاکی پنه مگر در بیماری کهHb در حد بسیار شدید کاهش پیدا کند در TTP نداریم
در بیمار مسن شوک سپتیک ممکن است تا مراحل پیشرفته منجر به افت شدید فشار خون نشود مثل بیمار مورد نظر که حدود ۲۴ ساعت بعد expire شد.

ادامه خواندن “ضایعات پوستی قرمز رنگ”

برچسب گذاری شده : / / / / / /